Sociëteit

Portiuncula 


Sociëteit Portiuncula

Sociëteit Portiuncula organiseert voor haar leden bijeenkomsten en evenementen.
De ontmoetingsbijeenkomsten zijn vrijwel altijd in De Maalderij te Heino.

Doel

Het doel van Sociëteit Portiuncula is het bevorderen van onderlinge contacten tussen leden vanuit diverse disciplines, met al dan niet uiteenlopende opvattingen, om samen de zinnen te verzetten en de geest te prikkelen.
Wij doen dit middels het houden van twee ontmoetingsavonden per maand, lezingen en gemeenschappelijke activiteiten met de partners.
Aandacht, respect en zorgzaamheid voor de ander zijn kernbegrippen binnen onze Sociëteit. Met nadruk wordt gesteld dat de sociëteit een actieve gezelligheidsvereniging is en geen platform vormt voor commerciële activiteiten. Hoewel onze Sociëteit ook wel de “Sallandse Herensociëteit” wordt genoemd zijn voor een flink aantal activiteiten en evenementen ook de partners van leden welkom.

Geschiedenis

Sociëteit Portiuncula werd in 1973 opgericht. Het initiatief ging uit van de heren Verheijden, op dat moment oud-burgemeester van Heino, en notaris Bremmers. De eerste bijeenkomsten werden destijds georganiseerd in het gebouw “Portiuncula” aan de Schaarshoekweg 1 te Heino (thans Wijhe).

De naam van het gebouw werd overgenomen voor de Sociëteit en betekent letterlijk “klein stuk land”.  Dit stuk land lag 3 km ten zuiden van Assisi in Umbrië (Italië). Hier bevond zich een kapel waar Franciscus van Assisi vaak verbleef. De kapel werd later aangeduid als “Portiuncula”.

Lid worden?

Portiuncula heeft op dit moment 45 leden.
Je kunt als lid worden toegelaten als je in Salland woont of binding hebt (gehad) met Salland, de leeftijd van vijf en twintig jaar hebt bereikt en geacht kan worden te voldoen aan redelijk te stellen eisen ten aanzien van de verwezenlijking van het doel van de vereniging.

Nieuwe leden worden in principe voorgedragen door zittende leden. Je kunt echter ook zelf initiatief nemen door contact op te nemen met het secretariaat (zie Contact).

Bestuur

Voorzitter Frans Essink
Secretaris Kivo van der Bruggen
Penningmeester Kees-Jan van Sonsbeeck

Contact

U kunt contact opnemen met de Sociëteit door een email te sturen naar
portiuncula.heino@gmail.com t.a.v. Kivo van der Bruggen, secretaris

Inloggen leden

Bij aanmelding als lid ontvangt u inlog instructies om bij beveiligde documenten te komen.